Full-Time Programs

ALC در قالب UCLA برنامه های تمام وقت و نیمه وقت ارائه میدهد.

 

برنامه های تمام وقت

برای انجام این برنامه ها در طول سال امکانات زیر را ارائه می دهیم:

  • و 5 ساعت مطالعه فشرده در روز
  • انتخاب دوره های 4-6-10یا 12 هفته ای
  • انتخاب محتوای دوره دانشگاهی ارتباطات و یا تجارت
  • یافتن زوج مکالمه امریکایی
  • دسترسی به اینترنت رایگان
  • تمرین رایگان زبان در آزمایشگاه کامپیوتر تا 8 ساعت در هفته
  • دسترسی رایگان به امکانات ورزشی دانشگاه کالیفرنیا
  • مشاوره ویزا و کمکهای علمی و رفاهی رایگان
  • بیمه خدمات درمانی
  • گواهی مشارکت

برنامه فشرده علمی انگلیسی( AIEP )
این روش برای شرکت کنندگان 18 سال و بالاتر طراحی شده است
AIEP
جهت آموزش زبان انگلیسی به اهداف علمی توجه میکند و بر مهارتهای مهمی مثل خواندن نوشتن وآمادگی برای تافل را تاکید میکند.دانشجو برای گذراندن این برنامه نیاز به ویزای تحصیلی
( F1 )
دارد. 50 دقیقه زمان هر جلسه کلاس است که 5 جلسه در روز و هر روز از دوشنبه تا پنجشنبه و سه جلسه در روز جمعه میباشد. مبلغ 150$ مبلغ غیر قابل برگشت بوده که برای یکسال میباشد. این مبلغ هزینه خدمات دانشجویی برای هر دانشجو و تمات برنامه های مورد نیاز است.

Quarter

Session

Program Dates

Recommended Application Deadline*

Program Length

Student Services**

+Program Fee

=Total Fee

Winter
2011

-

January 4 -
March 11

November 8, 2010

10 weeks

$490

$3,225

$3,715

Spring
2011

-

March 28-
June 3

January 31, 2011

10 weeks

$490

$3,225

$3,715

Summer
2011

A

June 20 - September 9

April 25, 2011

12 weeks

$545

$3,910

$4,455

 

B

June 20 -
July 29

April 25, 2011

6 weeks

$315

$1,950

$2,265

 

C

August 1 -
September 9

June 6, 2011

6 weeks

$315

$1,950

$2,265

Fall 2011

-

September 26 - December 2

August 1, 2011

10 weeks

$490

$3,225

$3,715

آخرین مهلت توصیه شده : دانشجویان توصیه می شود 8 هفته قبل از آغاز برنامه شان کارهای لازم جهت گرفتن ویزای تحصیلی
( F1 )
اقدام نمایند تمام کارها قبل از اینکه برنامه ها پر شود قابل قبول میباشد.

هزینه ها شامل خدمات دانشجویی میباشد.

بیمه خدمات درمانی : به دانشجویان امکان استفاده از بیمارستان و درمانگاه را برای مراقبت های پزشکی مورد نیاز میدهد.

توجه : قیمت دوره ای بیمه به قیمت برنامه افزوده میگردد و شامل افرادی که اقامت دائم امریکا را دارند نخواهد بود.

مشاوره علمی : هر دوره 3 ماهه برگزار میشود بر اساس سیاستهای دانشگاه های امریکاست شامل برنامه هایی جهت گرفتن گواهی در
UCLA
و برای آشنایی با روشها و فرمها دوره های مشاوره برگزار میگردد.

آزمایشگاه کامپیوتر زبان: بیشتر از 8 ساعت بعد از کلاسها می توانید تمرینهای زبان فعالیت هنری دولتی و کار با اینترنت انجام دهید.

هماهنگی مسکن : اطلاعات برای تهیه مکانی برای زندگی فراهم شده است (توجه : در محوطه
UCLA
مسکن برای برنامه های فشرده در تابستان وجود دارد) قیمت ها برای تابستان جاری هنوز مشخص نشده است . اطلاعات بیشتر در مورد قیمتهای مسکن تابستان در اوایل سال مشخص میگردد.

برنامه تبادل زبان : فرصتی برای دیدار با اعضا و مقامات محلی و دانشگاه کالیفرنیا جهت تمرین زبان

امکانات تفریحی و سرگرمی
UCLA
: امکان دسترسی به بسیاری از ورزشها و امکانات تفریحی
UCLA

پست سریع : بسیاری از لوازم و وسایل شما از طریق
DHL
به سرعت فرستاده میشود

گواهی پایان دوره : یک گواهی زیبا و معتبر پس از اتمام دوره ها به شرکت کننده ها اعطا میگردد

تاریخها و قیمت ها قابل تعییر میباشد

( IECP )برنامه فشرده ارتباط انگلیسی

این برنامه برای افراد 18 سال و بالاتر طراحی شده است این برنامه بر اساس ارتباطات روزانه شکل میگردد و بر گوش دادن و صحبت کردن تاکید دارد این برنامه احتیاج به ویزای تحصیلی
( F1 )
دارد که شامل 20 تا 50 دقیقه کلاس دارد که 5 جلسه در هفته از روز شنبه تا پنجشنبه است.

150$ هزینه غیر قابل برگشت مورد نیاز است واین هزینه به مدت یکسال معتبر میباشد هزینه خدمات دانشجویی برای دانشجویان و تمام برنامه ها الزامی میباشد.

 

Quarter

Session

Program Dates

Recommended Application Deadline*

Program Length

Student Services**

+Program Fee

=Total Fee

Fall 2010

A

27 September - 21 October

2 August, 2010

4 weeks

$255

$1,510

$1,765

 

B

25 October -
18 November

30 August, 2010

4 weeks

$255

$1,510

$1,765

 

C

22 November -
16 December

27 September, 2010

4 weeks

$255

$1,510

$1,765

Winter
2011

12*

4 January - 24 March

8 November, 2010

12 weeks

$795

$3,810

$4,605

 

A

4 - 27 January

8 November, 2010

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

B

31 January - 24 February

6 December, 2010

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

C

28 February - 24 March

3 January, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

Spring
2011

12*

28 March -
16 June

31 January, 2011

12 weeks

$795

$3,810

$4,605

 

A

28 March -
21 April

31 January, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

B

25 April -
19 May

28 February, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

C

23 May -
16 June

28 March, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

Summer
2011

A

27 June -
21 July

2 May, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

B

25 July - 18 August

30 May, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

C

22 August -
9 September

27 June, 2011

3 weeks

$240

$1,215

$1,455

Fall
2011

12*

26 September - 15 December

1 August, 2011

12 weeks

$795

$3,810

$4,605

 

A

26 September - 20 October

1 August, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

B

24 October -
17 November

29 August, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

 

C

21 November -
15 December

26 September, 2011

4 weeks

$265

$1,570

$1,835

آخرین مهلت توصیه شده : دانشجویان توصیه می شود 8 هفته قبل از آغاز برنامه شان کارهای لازم جهت گرفتن ویزای تحصیلی
( F1 )
اقدام نمایند تمام کارها قبل از اینکه برنامه ها پر شود قابل قبول میباشد.

هزینه ها شامل خدمات دانشجویی میباشد.

بیمه خدمات درمانی : به دانشجویان امکان استفاده از بیمارستان و درمانگاه را برای مراقبت های پزشکی مورد نیاز میدهد.

توجه : قیمت دوره ای بیمه به قیمت برنامه افزوده میگردد و شامل افرادی که اقامت دائم امریکا را دارند نخواهد بود.

مشاوره علمی : هر دوره 3 ماهه برگزار میشود بر اساس سیاستهای دانشگاه های امریکاست شامل برنامه هایی جهت گرفتن گواهی در
UCLA
و برای آشنایی با روشها و فرمها دوره های مشاوره برگزار میگردد.

آزمایشگاه کامپیوتر زبان: بیشتر از 8 ساعت بعد از کلاسها می توانید تمرینهای زبان فعالیت هنری دولتی و کار با اینترنت انجام دهید.

هماهنگی مسکن : اطلاعات برای تهیه مکانی برای زندگی فراهم شده است (توجه : در محوطه
UCLA
مسکن برای برنامه های فشرده در تابستان وجود دارد) قیمت ها برای تابستان جاری هنوز مشخص نشده است . اطلاعات بیشتر در مورد قیمتهای مسکن تابستان در اوایل سال مشخص میگردد.

برنامه تبادل زبان : فرصتی برای دیدار با اعضا و مقامات محلی و دانشگاه کالیفرنیا جهت تمرین زبان

امکانات تفریحی و سرگرمی
UCLA
: امکان دسترسی به بسیاری از ورزشها و امکانات تفریحی
UCLA

پست سریع : بسیاری از لوازم و وسایل شما از طریق
DHL
به سرعت فرستاده میشود

گواهی پایان دوره : یک گواهی زیبا و معتبر پس از اتمام دوره ها به شرکت کننده ها اعطا میگردد

تاریخها و قیمت ها قابل تعییر میباشد

برنامه زبان بصورن نیمه وقت

دوره فرهنگ و ارتباطات امریکایی

این دوره برای افراد 18 سال وبالاتر طراحی شده . این رشته برای افرادی که جهت توریست تجارت و یا ملاقات خانواده به امریکا امده اند استفاده میشود.
ACC
برای بهبود زبان انگلیسی و آشنایی با فرهنگ آمریکا و زندگی در جنوب کالیفرنیا استفاده دارد. شرکت کنندگان فقط صبحها سر کلاس می روند .هر روز صبح سه جلسه 50 دقیقه ای تشکیل میشود برای گذراندن این برنامه پاره وقت احتیاج به ویزای تحصیلی
( F1 )
نمیباشد.

Quarter

Program Dates

Length

Student Services**

+Program Fee

=Total Cost

Winter, Spring, Summer & Fall

Dates correspond to the IECP schedule

4 weeks

$265

$1,345

$1,610

Summer Only

Dates correspond to the IECP schedule

3 weeks

$240

$915

$1,155

آخرین مهلت توصیه شده :
دانشجویان توصیه می شود 8 هفته قبل از آغاز برنامه شان کارهای لازم جهت گرفتن ویزای تحصیلی اقدام نمایند تمام کارها قبل از اینکه برنامه ها پر شود قابل قبول میباشد.

هزینه ها شامل خدمات دانشجویی میباشد.

بیمه خدمات درمانی : به دانشجویان امکان استفاده از بیمارستان و درمانگاه را برای مراقبت های پزشکی مورد نیاز میدهد.

توجه : قیمت دوره ای بیمه به قیمت برنامه افزوده میگردد و شامل افرادی که اقامت دائم امریکا را دارند نخواهد بود.

مشاوره علمی : هر دوره 3 ماهه برگزار میشود بر اساس سیاستهای دانشگاه های امریکاست شامل برنامه هایی جهت گرفتن گواهی در
UCLA
و برای آشنایی با روشها و فرمها دوره های مشاوره برگزار میگردد.

آزمایشگاه کامپیوتر زبان: بیشتر از 8 ساعت بعد از کلاسها می توانید تمرینهای زبان فعالیت هنری دولتی و کار با اینترنت انجام دهید.

هماهنگی مسکن : اطلاعات برای تهیه مکانی برای زندگی فراهم شده است (توجه : در محوطه
UCLA
مسکن برای برنامه های فشرده در تابستان وجود دارد) قیمت ها برای تابستان جاری هنوز مشخص نشده است . اطلاعات بیشتر در مورد قیمتهای مسکن تابستان در اوایل سال مشخص میگردد.

برنامه تبادل زبان : فرصتی برای دیدار با اعضا و مقامات محلی و دانشگاه کالیفرنیا جهت تمرین زبان

امکانات تفریحی و سرگرمی
UCLA
: امکان دسترسی به بسیاری از ورزشها و امکانات تفریحی
UCLA

پست سریع : بسیاری از لوازم و وسایل شما از طریق
DHL
به سرعت فرستاده میشود

گواهی پایان دوره : یک گواهی زیبا و معتبر پس از اتمام دوره ها به شرکت کننده ها اعطا میگردد

تاریخها و قیمت ها قابل تعییر میباشد

 

امتیازات آموزش زبان انگلیسی

این زبان پر مخاطب ترین زبان دنیا میباشد زبان دوم افراد عالیرتبه در جهان است . انگلیسی تقریبا در همه جا استفاده میشود و این یکی از امتیازات آموزش زبان انگلیسی میباشد.

تجارت

زبان انگلیسی اولین زبان تجارت در دنیاست بیشتر معاملات تجاری بین المللی و مکاتبات و ایمیل ها گزارشات و قراردادها به انگلیسی نوشته میشود.

فرصتهای شغلی
داشتن توانایی روان صحبت کردن به زبان انگلیسی میتواند به نفع کسانی باشد که دنبال فرصتهای شغلی در شرکتهای بین المللی هستند.توانایی صحبت به انگلیسی میتواند یک امتیاز مهم برای رقابت با دیگران جهت بدست آوردن شغل مناسب باشد.

فیلمها
اکثر فیلمهای روز دنیا بخصوص هالیوود به زبان انگلیسی ساخته میشوند. درک و فهم این فیلمها برای کسانی که به انگلیسی صحبت میکنند راحت تر است زیرنویس هایی که بزبان های دیگر وجود دارد گاهی معنای واقعی واژه ها را نمی رساند چه بسا ممکن است باعث گمراهی بیننده شود و حتی ممکن است مخالف آنچیزی که در تصویرمی بینید باشد

مسافرت
از آنجائیکه زبان انگلیسی زبانی است که اغلب در سراسر دنیا صحبت میشود جهانگردان ممکن است دریابند که استفاده از زبان انگلیسی میتواند سفر آنها را آسانتر کند .اکثر کارکنان هتلها و رستورانها و فروشگاه ها احتمالا تا حدی به زبان انگلیسی صحبت میکنند .

مدارس
دانش آموزان کشور های دیگر که در ایالات متحده به مدرسه میروند اگر زبان انگلیسی بصورت پایه صحبت کنند از امکانات زیادی بهره مند خواهند شد به آنها برای ارتباط بهتر با سایر دانش آموزان و معلمان کمک خواهد کرد .و برای تحقیق مطالب و خواندن مطالبی که از آنها خواسته شده زمان کم تری صرف خواهند کرد.

دانشگاهیان

زبان انگلیسی زبان اغلب دانشگاهیان در سراسر دنیا است و اکثر و حتی تمام تحقیقات انجام شده و نوشته شده و ارائه شده به زبان انگلیسی میباشد زبان انگلیسی میتواند یک ابزار مفید برای محققان جهت ارتباط ایده ها و یافته های خود با همکاران و همردیفان خود باشد.

کامپیوترها

بیشتر برنامه های کامپیوتر به زبان انگلیسی نوشته میشود . برای کسانی که به دنبال گسترش دانش کامپیوتر خود هستند داشتن توانایی خواندن و درک زبان انگلیسی میتواند بسیار ارزشمند و مفید باشد.

 

برای اطلاعات بیشتر به WWW.UCLAEXTENSION.EDU مراجعه نمایید